Образование

БЕЗПЛАТНО ОБРАЗОВАНИЕ В РУСИЯ

Compressed file

Министерството на образованието и науката на Руската Федерация и Россотрудничество всяка година от ноември до април провеждат кампания за подбор на чужди граждани и сънародници, живеещи зад граница, за безплатно обучение в над 500 водещи вуза в Русия. Правителството на Руската Федерация предоставя квота за сметка на федералния бюджет.

Безплатно образование в Русия може да се получи както по основните образователни програми (бакалауреат, специалитет, магистратура, докторантура), така и по програми за допълнително професионално образование (повишаване на квалификацията).

На кандидата се предоставя правото самостоятелно да избере място на бъдещото си обучение от три до шест вуза в Русия.

Програмата действа без всякакви задължения на кандидата след края на обучението, както и без изисквания към нивото на владеене на руски език. Руският език можете да научите в интензивните курсове в Руския културно-информационен център или в подготвителните факултети във вузовете в Русия.

Русия е известна със своите силни научни и академични школи в областта на физико-математическите, естествените, инженерните и хуманитарните науки. Русия е признат световен лидер в подготовката на математици, физици, химици, геолози, инженери, програмисти, филолози, историци, лекари и специалисти от другите естественонаучни области. Това се потвърждава от позициите на руските вузове в международните рейтинги.

УСЛОВИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ПРЕСТОЙ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ

На одобрените по тази програма студенти и докторанти се предоставя безплатно обучение и държавна академична стипендия.

Осигуряването на общежитие се осъществява при условията, определени за руските граждани, обучаващи се за сметка на федералния бюджет.

Медицинското обслужване се предоставя на базата на полица за медицинска застраховка, купена на територията на Русия с лични средства.

КЪДЕ ДА СЕ ОБЪРНЕ КАНДИДАТЪТ?

В представителството на Россотрудничество в България (Руски културно-информационен център (РКИЦ) в София, гр. София, ул. Шипка, 34).

Контактен телефон: +359 2 943-32-93, ел. поща: ru_study@bgr.rs.gov.ru;

От 2016 година процедурата за подаване на заявки за обучение в руските вузове по квота бе улеснена. Сега кандидатът трябва да изпрати своите имена и контактни данни на ел. поща: ru_study@bgr.rs.gov.ru и след това ще съдействаме с регистрирането на електронния портал, да приложи необходимите документи и да чака одобрение от страна на вуза.

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА КАНДИДАТИТЕ ПО ОСНОВНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ                                                                                      

(бакалауреат, специалитет, магистратура, докторантура):

1. Да изпратите вашите имена и контактни данни на ru_study@bgr.rs.gov.ru

2. Попълнена анкета (изпраща се на кандидата от РКИЦ)

3. Копие на паспорта (паспорт, валиден не по-малко от 18 месеца след датата на началото на обучение на кандидата: четливи страници, съдържащи базовите данни за издаване на покана).

4. Копие на медицинското заключение, в което е посочено, че няма противопоказания за обучение в Руската Федерация (медицинско удостоверение, медицинско направление).

5. Копие на медицинската справка за отсъствие на ХИВ и СПИН (валидността й е 6 мес.)

6. Копие на документите за образование, в което са посочени изучаваните предмети и получените по тези предмети оценки (точки).

* учащите се в училища или вузове представят академична справка от организацията, в която се обучават, с оценките за времето на обучението си през последните 3 години.

7. Списък на публикуваните научни работи и (или) реферат (за кандидатстващите докторантура).

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА КАНДИДАТИТЕ ПО ПРОГРАМИТЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ                                     

(повишаване на квалификацията):

1. Да изпратите вашите имена и контактни данни на ru_study@bgr.rs.gov.ru

2. Попълнена анкета.

3. Копие на паспорта (паспорт, валиден не по-малко от 18 месеца след датата на началото на обучение на кандидата: четливи страници, съдържащи базовите данни за издаване на поканата).

4. Копие на документа за образование и (или) квалификация, съответстващ на средно професионално или висше образование.